Naar een uitmuntende ecologische, grensoverschrijdende bestemming

Vlaamse Duinen: op weg naar de ontwikkeling van een uitzonderlijk grensoverschrijdend landschap

Een gezamenlijke ambitie van twaalf Franse en Belgische partners met als doel samen het duinlandschap en de polders van Duinkerke (Frankrijk) tot Nieuwpoort (België) te behouden en op te waarderen.

Transitions dune-polder

Duin-polder overgangen

Dunes

Duinen

Plan d'eau du polder

Poldermeren

Fototheek

Vers le haut