Naar een uitmuntende ecotoeristische grensoverschrijdende regio

Vlaamse Duinen: op naar een uitzonderlijk grensoverschrijdend landschap

Een gezamenlijke ambitie van twaalf Franse en Belgische partners om het duinlandschap en de polders van Duinkerke (Frankrijk) tot Westende (België) te behouden en op te waarderen.

Transitions dune-polder

Duin-polder-overgangen

Dunes

Duinen

Plans d'eau du polder

Waterpartijen in de polders

Actualiteiten

[Translate to Néerlandais:]

Een terugblik op 5 jaar partnerschap

Na vijf jaar partnerschap is het tijd om de balans op te maken!

Om er meer over te weten

AFVALINZAMELING - NIEWPOORT-DUINKERKEN

Op zaterdag 22 oktober organiseert de CPIE Flandre Maritime in het kader van het VEDETTE-project een schoonmaakactie aan de oevers van het kanaal van…

Om er meer over te weten

Fototheek

Vers le haut