Een terugblik op 5 jaar partnerschap

Na vijf jaar partnerschap is het tijd om de balans op te maken!

[Translate to Néerlandais:]

[Translate to Néerlandais:]

U vindt het eindverslag, waarin wordt teruggeblikt op een dertigtal acties die door de partners in het kader van het VEDETTE-project zijn gefinancierd.

Na vijf jaar samenwerking is het tijd om het Europese VEDETTE-project af te sluiten.

Gedurende vijf jaar waren de partners verantwoordelijk voor in totaal een dertigtal acties, die tot uiting komen in de gemeenschappelijke en gedeelde doelstellingen rond vier thema's 

Grensoverschrijdende zachte mobiliteit verbinden: uitbreiding van de bewegwijzering van het voetgangersnetwerk in de Fossiele Duinen van Ghyvelde
Ecologisch beheer van de duinrand: plaatsing van ganivelles in Zuydcoote, werkzaamheden in de Saharaduin in La Panne, verwijdering van invasieve planten.
Harmonisatie van de opvang in de natuurgebieden: oprichting van observatieposten in het Fossielenduin, externe ontwikkeling van het opvangcentrum Duinpanne, bouw van een observatieplatform aan de Schuddebeurze
Vaststelling van een gemeenschappelijke visie voor het Vlaamse duingebied: uitvoering van 7 geïllustreerde richtsnoeren 


Gefinancierde acties 

Deze ongeveer dertig acties werden door de partners uitgevoerd en gefinancierd in het kader van het VEDETTE-project en zijn terug te vinden in het online gepubliceerde eindverslag, onder de volgende vijf thema's

  • Samenwerken: grensoverschrijdende workshops om te komen tot een gemeenschappelijke visie op het Vlaamse duingebied tegen 2040, uitwisseling van beste praktijken, veldbezoeken,
  • Communiceren: website, verschillende reizende tentoonstellingen, film over het grensoverschrijdende gebied van de Vlaamse Duinen, creatie van een interactieve module over het gebied in Duinpanne, productie van een grensoverschrijdende ontdekkingskaart,
  • Mobiliseren: opzetten van bijeenkomsten over biodiversiteit, opzetten van een grensoverschrijdende natuurrally, theatrale schetsen, een Graffiti natuurtentoonstelling, gemeenschappelijke tuinen, een toolbox voor campings, enz.
  • Onthaal: studie van de site "Le Perroquet" aan de grens, realisatie van een observatieplatform aan de Schuddebeurze, buiteninstallaties aan de Duinpanne en op het domein Koolhofput, plaatsing van voetgangersborden in de Fossielduin, installaties in het reservaat Westhoek, aankoop van een Vlaams huis
  • Bescherming: installatie van ganivelles, bezinning op de kustlijn, werkzaamheden in de Saharaduin, herstel van de panne in de Simli-duinen, verwijdering van invasieve aanplantingen.
  • Echo: verbinding met het Réseau des Grands Sites de France en de Opération Grand Site des Dunes de Flandre.

Visie 2040

Gedurende het hele project werden partnerschapsvergaderingen georganiseerd om het grenseffect uit te wissen of althans te vervagen. Verschillende workshops brachten verschillende organisaties samen om gemeenschappelijke waarden en uitdagingen in het grensoverschrijdende gebied van het VEDETTE-project te bespreken.

Bij de lancering, in 2017, was het de bedoeling een masterplan op te stellen, vergezeld van een handvest, om de overwegingen van de workshops te formaliseren en te proberen een routekaart vast te stellen. In de loop van het project werden twee instrumenten, masterplan en charter, samengevoegd tot één document met als titel "Vlaamse Duinen Visie 2040 - Naar een grensoverschrijdend landschapspark".

Dit document is zowel een samenvatting van het samenwerkingsproces dat heeft plaatsgevonden als een voorstel om samen te kijken en zich de toekomst voor te stellen op het gebied van landschap, biodiversiteit en opvang. Deze VISIE 2040 is het resultaat van gedeelde opvattingen over de Vlaamse duinen en is onderverdeeld in 7 oriëntaties die worden geïllustreerd als te verkennen grensoverschrijdende samenwerkingsassen.

Vers le haut